TIỆC SINH NHẬT TẬP ĐOÀN TOPGROUP

22/09/2020

Khách hàng: Tập đoàn Topgroup

Địa điểm: White Palace Phạm Văn Đồng

Sản phẩm: Màn hình LED P3

Nhà cung cấp: Alta Media.