SỰ KIỆN RA MẮT DỰ ÁN OPAL SKYLINE

 

25/09/2020

Khách hàng: Công ty Đất Xanh
Địa điểm: White Palace PVĐ
Sản phẩm: màn hình LED P3
Nhà cung cấp: Alta Media.