LIVESHOW NHẠC TÌNH MUÔN THUỞ

26/09/2020

Khách hàng: Unicorn Viet Nam

Địa điểm: Nhà hát Thành phố

Sản phẩm: Màn hình LED P3

Nhà cung cấp: Alta Media.