GAMESHOW VÀ TÔI VẪN HÁT

06/10/2020
Khách hàng: HTV
Địa điểm: Phim trường A2
Sản phẩm: Màn Hình Led P3
Nhà cung cấp: Alta Media