CHUNG KẾT CUỘC THI “ĐẠI SỨ TƯ VẤN”

03/09/2020

Khách hàng: LDG Sky

Địa điểm: White Palace PVĐ

Sản phẩm: màn hình LED P3

Nhà cung cấp: Alta Media.